Hur fungerar egentligen bergvärme? Vi förstår från namnet att det handlar om värme som kommer från berget, men hur utvinns den, hur går installationen till och varför ska man ha det? Kollar man på sammhällstrenden kan man tydligt se att bergväme inte minskar i popularitet utan snarare tvärtom. Och det är inte bara privata bostäder som har bergvärme, som vi kan läsa i den här artikeln så har till exempel Karlstads Universitet bytt till bergvärme för att se till att minska utsläppen av koldioxid. Att minska på koldioxidutsläppen är någonting som är väldigt viktigt för miljön och bergvärme är ett bra sätt att göra detta.

Hur bergvärme fungerar

Energin som nyttjas i bergvärme kallas geoenergi, och den energin kommer från att berggrunden håller samma temperatur som grundvattnet. Grundvattnet i fråga håller en ganska jämn temperatur på 6-8 grader året om, vilket gör att utvinning av bergvärme fungerar praktiskt taget jämt.

För att utvinna bergvärme så gör man ett borrhål på ca 50-200 meters djup, och man ser till att så stor del av borrhålet som möjligt är omsluten av grundvattnet. Värmeenergi utvinns sedan genom en värmepump som sedan skickar tillbaka det avsvalnade vattnet tillbaka ner i borrhålet för att värmas på nytt. (Här kan du köpa bergvärmepump i Södertälje.) Vattnet mellanlagras i en ackumulatortank, och sedan pumpas det ut i exempelvis element eller i kranarna i bostaden.

Krångligare än så är det egentligen inte, och vad som är viktigt att tänka på är att borrhålet har en god vattenomsättning så man minskar risken för permafrost, vilket skulle göra att bergvärmen inte fungerade. Men detta fixas av de som utför installationen av bergvärmen. Det är ett miljövänligt sätt att värma upp bostäder, och har du förutsättningarna för att skaffa det är det bara att köra, borra på och få det varmt och skönt hemma!