Vilken värmekälla som behövs för att värma såväl luft som vatten i ett hus varierar mellan olika länder, och det är också vanligt att den varierar inom ett land. Exempelvis är elen billigare i norra Sverige, och det är därför som värmepumpar än så länge är mest populära längre söderut i landet. Även om dessa drivs med el så ger de en effekt som gör dem betydligt mer effektiva än direktverkande el.

Elektricitet är också det vanligaste sättet att värma upp sitt hus på, enligt statistik som Energimyndigheten har presenterat. År 2011 värmdes en fjärdedel av de svenska småhusen upp med enbart el.  Övriga energikällor var de följande:

  • El och biobränsle i kombination: 21 %.
  • Endast värmepump (berg-, jord- eller sjövärme): 12 %.
  • Fjärrvärme: 12 %.
  • Endast biobränsle: 11 %.
  • Värmepump i kombination med el och biobränsle: 7 %.
  • El och olja: 1 %.
  • Endast olja: 1 %.
  • Övriga energikällor: 11 %.

Att elen är så vanlig har troligtvis att göra med flera saker. Många av de svenska småhusen är byggda på 1970- och 80-talet, när man hade oljekriserna i färskt minne. Husen byggdes då med elsystem för uppvärmning. Sedan dess har även miljöaspekten uppmärksammats, liksom det faktum att oljan blir dyrare och dyrare. Alla dess faktorer har medverkat till att göra el till nummer ett i fråga om uppvärmning.