Fönstren har stor betydelse för ett hus energiförbrukning. Många fönstertillverkare försöker marknadsföra moderna fönster i plast eller aluminium med argumentet att nya fönster minskar energiförbrukningen. Men även äldre fönster kan renoveras så att energiförbrukningen minskar.

Genom att byta fönster kan du minska ditt hus energiförbrukning. Men det behöver inte innebära att det är en affär som lönar sig. Som du kan läsa på http://www.fonsterrenoveringstockholm.se/ kan det räcka med att se över det gamla fönstret, täta gamla lister och eventuellt byta ut de inre glasen mot moderna lågemissionsglas för att få ned energiförbrukningen. Detta blir heller inte särskilt dyrt.Gamla hus i Borgå, Finland

Gamla fönster måste underhållas, och ibland renoveras. Det innebär att de ska kittas, målas och att man ibland måste byta ut delar av dem. Det är dock inte särskilt dyrt att sköta om fönstren på detta sätt, och om du tycker att det är jobbigt kan du leja bort arbetet.

Det viktigaste för att göra ett gammalt fönster mer energieffektivt är:

  • Kontrollera att det inte finns glipor mellan fönsterbågen och karmen. Lägg in en tätningslist vid behov.
  • Kitta och måla fönstret regelbundet.
  • Kontrollera att det inte finns glipor mellan väggen och karmen.

Vad lönar sig bäst?

Så kallade underhållsfria fönster håller inte för all framtid, utan till slut måste även de bytas ut. Gamla träfönster håller längre, om de sköts på rätt sätt. Det innebär att det kanske inte alls blir någon ekonomisk besparing om du byter till exempelvis aluminiumfönster. Räknar man in energin som går åt för att producera fönstren och installera dem blir det troligen inte någon energibesparing alls.

Finns det då ingen anledning till att byta fönster alls? För det allra mesta gör det inte det. Forskare har förvisso tagit fram en typ av fönsterglas som även kan användas för produktion av solel. Mer om denna typ av glas finns att läsa här. Men även om vi skulle se den här typen av fönster på den svenska marknaden inom en snar framtid finns det bättre alternativ, åtminstone om du bor i ett lite äldre hus, som har en historia. Solceller på taket bevarar mer av husets karaktär. I Umeå går det t.ex. att hyra solceller.

Idag, när intresset för byggnadsvård är stort, finns det mycket hjälp att få för den som vill renovera fönstren själv.