I ett land som Sverige är det nödvändigt att värma upp husen, annars skulle det stora delar av året vara ett minst sagt kyligt inomhusklimat i våra bostäder och arbetsplatser. Det finns många olika sätt att värma upp hus på, några sätt är förbränning (av ved, pellets eller olja), eluppvärmning, berg/sjö/markvärme eller fjärrvärme. Dock är till exempel olja, kol och värmekraft metoder som belastar miljön och enligt forskare bidrar till den globala uppvärmningen. Alternativa, mer miljövänliga uppvärmningssätt som vind- sol- och vågkraft är sådant som ständigt forskas om och testas för att hitta sätt att urvinna energi på ett effektivt sätt så vi kan spara på jordens resurser och minska den globala uppvärmningen.

Något vi kan göra för att se till att dra vårt strå till stacken i den här frågan, förutom att välja en uppvärmningsmetod som är skonsam för miljön är att försöka minska vår energiförbrukning. Det kan handla om allt från att använda lågenergilampor, undvika att ha saker i standby-läge och att installera PVC-fönster från exempelvis www.arcticwindows.se för att undvika energiläckage. Ett gammalt uttryck för detta är att man säger att man ”eldar för kråkorna”, men det uttrycket var mer aktuellt när vi värmde upp husen via vedeldning och en stor del av värmeenergin läckte ut genom skorstenen.

Andra sätt att minska sin energiförbrukning är att försöka dra ner på användningen av varmvatten. Lite olika sätt att göra det på kan vara att duscha i stället för att bada då en dusch gör av med mindre varmvatten. Tvätta kläder och disk på maskinens eco-program, som använder mindre vatten och lägre temperatur. Diskar du för hand så låt inte varmvattnet stå och rinna, använd två baljor i stället. En för diskandet, en för sköljandet. Då går det åt mycket mindre varmvatten! Det finns många saker man kan göra för att bidra till en bra miljö, det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken, oavsett hur man gör det.